Kurz SQL nyní obsahuje další praktická cvičení zaměřená na datum a čas

Účastník online kurzu se naučí používat datové typy a T-SQL funkce zaměřené na datum a čas. Cvičení dále zahrnují problematiku časových pásem a střídání letního a zimního času.

Zejména v rámci práce s daty pro tvorbu reportů, které zahrnují datum a čas je vhodné, aby měl uživatel osvojenu tuto oblast, a byl schopen pracovat s datumem a časem v různých formátech, což zajišťují T-SQL funkce.

Při zjišťování ekonomických ukazatelů zaměřených na stav k určitému datu nebo ukazatelů, které sledují vývoj za určité období je znalost práce s datem a časem nezbytná.

Samostatnou kapitolou je práce s časovými pásmy, které mají význam u mezinárodních projektů. Cvičení jsou také zaměřena na problematiku zimního a letního času.

Kurz můžete absolvovat zde: https://comfortcourses.com/course/zaklady-sql-2/

19. 9. 2020

0 responses on "Kurz SQL nyní obsahuje další praktická cvičení zaměřená na datum a čas"

Leave a Message

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *