Naučte se pracovat s daty pomocí Power BI Desktop

Kurz Vás naučí pracovat s pohodlným softwarem, který se využívá ke kombinaci a vizualizaci dat z různých zdrojů. Toto řešení je alternativou k složitému programování, které má za cíl zobrazit agregované data z různých zdrojů. Power BI Desktop je uživatelsky velmi přívětivý. Student kurzu se v tomto prostředí velmi rychle zorientuje a výrazně zvýší schopnost efektivní tvorby reportů čímž zvýší svoji cenu na trhu práce.

V kurzu student prochází Sestavu, Data, Model  a učí se načítat data z různých zdrojů jako je například SQL Server, CSV nebo WEB. Pozornost je věnována transformaci dat a je představen jazyk DAX. Je prezentována možnost slučování jednotlivých dotazů a práce s relacemi (1:N, 1:1, M:N). Student si osvojí tvorbu tabulek přímo v software anásledné publikování pomocí Power BI. Vše je prezentováno na praktických příkladech.

Kurz může absolvovat zde: https://comfortcourses.com/course/nauc-se-pracovat-s-daty-power-bi-desktop/

19. 9. 2020

0 responses on "Naučte se pracovat s daty pomocí Power BI Desktop"

Leave a Message

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *